TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chồn hôi

Chồn hôi tìm đến người thợ đồng và đưa lưỡi liếm cái giũa. Máu ở lưỡi chảy ra nhưng chồn hôi lại mừng rỡ liếm tiếp, nó nghĩ là máu từ sắt chảy ra, vì thế mà nó tự làm nát toạc cả cái lưỡi của nó.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan