TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ngày gặp phụ vương

Sau khi gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển xong, lần lần đi truyền giáo các nơi, rồi thuận đường hành hóa Đức Phật đến nước Ca Tỳ La Vệ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan