TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hùng Vương thứ XVIII hay Hùng Duệ Vương

Hùng Duệ vương hay Hùng Vương thứ XVIII là một vị vua cuối cùng triều đại Hùng Vương và cũng là vị vua truyền thuyết của nước Văn Lang gắn liền với lịch sử Việt Nam. Tương truyền Hùng Vương thứ XVIII có hai con rể là Chử Đồng Tử và Sơn Tinh.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan