TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích đầm Mực

Vào đời nhà Trần, ở xã Quang Liệt có thầy đồ Chu Văn An. Học vấn uyên thâm. Cũng vì tiếng tăm của cụ truyền khắp mọi nơi nên học trò xa gần đến học rất đông.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan