TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bác mu-gích và thủy thần

Bác mu-gích đánh rơi cái rìu xuống sông; bác ta đau khổ ngồi trên bờ khóc. Thủy thần nghe thấy, động lòng thương bác mu-gích lấy từ dưới sông đưa lên cho bác ta một chiếc rìu bằng vàng và hỏi:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan