TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cổ ngữ Rune

Chữ Rune là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng. Đây là loại chữ chỉ sử dụng nét thẳng. Nó có 24 ký tự (như bảng chữ cái Anh hiện đại nhưng không có w, j, x, k, u).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan