TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ba lần gõ cửa nhà Trời

Vợ bác ta lại quen dạ, cứ đẻ năm một, ba năm đôi, thành ra lũ con mỗi ngày một đông thêm… Thật là một điều vô cùng nguy hại! Bác ta thầm nhủ:
- Nếu không có một sự màu nhiệm nào xảy ra thì gia đình nhà mình có ngày sẽ chết đói mất!

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan