TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bà chúa Ngọc

Bà Chúa Ngọc hay nữ thần Poh Nagar (hay Pô Ino Nogar), Thiên Y Ana Thánh mẫu, bà là người Chiêm Thành (người Chăm). Bà không giáng thế mà là một vị thần dựa trên truyền thuyết được nhân dân phụng thờ hàng trăm năm trước. Những cư dân Việt và Chăm thờ phụng bà đều hợp thức hóa sự tích về bà chúa theo một cách riêng để gần gũi với cuộc sống nhất.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan