TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Liên Hoa tiểu thư

Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, ở một nước nhỏ Ấn Ðộ, có một phú ông rất lương thiện, thích chơi Hoa Sen. Chung quanh biệt thự của ông là ao sen vây quanh. Cứ mỗi năm về mùa hạ thì Hoa Sen đua nở.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan