TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cỗ quan tài thủy tinh

Bạn đừng nói với ai rằng, một người thợ may nghèo khó không bao giờ đạt được tới những vinh hạnh cao sang. Người đó chỉ có thể là một người thợ cả tài ba. Nhưng vấn đề chính ở đây là gặp may.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan