TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi - P2

Trong thời gian lưu lại triều đình nhà Nguyên, Mạc Đĩnh Chi thỉnh thoảng cũng đi thăm viếng các vị quan lại, hoặc họ tự tìm đến công quán để thăm hỏi lại.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan