TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đeo nhạc cho mèo

Vì mèo mà cuộc sống họ nhà chuột trở nên chật vật, họ hàng nhà chuột giảm hẳn về số lượng. Ngày nào mèo cũng chén thịt khi thì hai, khi thì ba mống chuột. Một bữa họ nhà chuột hội họp đông đủ, bàn việc rất hệ trọng. Chiếu trên ngất ngưởng ông Cống.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan