TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Gần Phật và xa Phật

Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại Tịnh Xá Kỳ Hoàn thuyết pháp cho Chư Thiên nghe. Lúc bấy giờ ở nước La Duyệt Kỳ có hai vị tân học Tỳ kheo muốn yết kiến Đức Phật.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan