TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mẹo của mèo và cáo

Mèo và cáo gặp nhau, chúng trò chuyện xem làm cách nào để tránh được lũ chó. Mèo bảo:
– Tôi không sợ chó, bởi vì tôi có một mẹo tránh chúng.
Còn cáo nói:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan