TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Du Xích Tử Abura Akago

Nói dễ hiểu hơn, Abura Akago là "đứa trẻ dầu". Đây là một yêu quái xuất thân từ tỉnh Omi (một tỉnh cũ của Nhật Bản), hay xuất hiện lập lòe như những đốm ma chơi hay trong dạng một bé trai.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan