TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ba giỏ khoai lang

Ngày xưa, có một lần con Gấu, con Thỏ và con Khỉ rủ nhau cùng tới thăm nhà bác Dê. Trước khi về, bác Dê bảo chúng: "Ðây là ba giỏ khoai lang, mỗi cháu mang về một giỏ. Bằng giờ sang năm, đưa lại cho bác số khoai lang cũng như thế.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan