TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuyện quạ sói đầu

Ngày xưa, Ngưu Lang vì say mê nhan sắc của nàng Chức Nữ mà bỏ phế việc chăn trâu, để trâu đi nghinh ngang vào điện Ngọc hư, khiến Ngọc Hoàng cả giận;

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan