TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Của trời trời lại lấy đi, giương đôi mắt ếch làm chi được trời

Ngày xưa có một người sống bằng nghề ra bãi biển cố sức mò cua bắt ốc để lấy miếng ăn hàng ngày nhưng vẫn nghèo khổ quá và chẳng bao giờ no đủ cả.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan