TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Tyche

Tyche (Τύχη) là nữ thần bảo hộ cho các thành phố Hy Lạp, là người quyết định sự thịnh vượng của một thành phố. Nàng là con của Aphrodite với Zeus hoặc Hermes.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan