TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mụ Lường

Ngày xưa, có hai vợ chồng một người phú thương trẻ tuổi. Chồng thường rong buồm chạy khắp trong Nam ngoài Bắc và các nước xa xôi, chuyên bán hàng đi và cất hàng về.

Con rùa vàng

Ngày xưa, ở một vùng nọ, có hai người bạn thân, một người thì giầu có tên là Đại trượng phu, một người nghèo tên là Chí quân tử.
Vợ chồng Đại trượng phu thấy bạn nghèo thì ngỏ ý muốn giúp vốn cho vợ chồng Chí quân tử để buôn bán. Chí quân tử nghĩ rằng mình lấy của bạn về không may buôn bán thua lỗ thì biết lấy đâu mà trả, nên không dám nhận, đành chịu phận nghèo.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan