TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bốn hiền nhân Kumara

Kumara là bốn hiền nhân (Sanaka, Sanatana, Sanandana và Sanatkumara), họ đi lang thang vũ trụ khi còn là những đứa trẻ. Họ được mô tả như những người sáng tạo và là con trai đầu tiên của đáng sáng tạo Brahma

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan