TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mnemosyne - nữ thần của trí nhớ và ký ức

Titanid Mnemosyne, là nữ thần thuộc dòng dõi titan, một trong 12 người con của Gaia và Uranus, là vị nữ thần của trí nhớ và ký ức, đồng thời là người sáng tạo ra Ngôn ngữ và chữ viết.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan