TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tỳ bà quán

Tại thành phố Xakai (Sakai) có ba người bạn trẻ làm nghề buôn bán tên là Kuêmông (Kouemong), Xaxukê (Sasouké) và Subê (Tsoubé). Họ đồng ý cùng nhau đi lễ đầu xuân ở Xumisôchi (Souíyouchi).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan