TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tứ hải Long Vương

Long Vương chính là Rồng. Rồng trong truyền thuyết Trung Hoa cho rằng rồng có đủ loại lớn nhỏ, với nhiều hình dạng khác nhau, có thể bay vọt lên trời cao hay lặn xuống biển sâu.

Na Tra thái tử

Na Tra là một vị thần trong thần thoại dân gian Trung Hoa, được mô tả là một vị thần có pháp lực cao cường, đứng vào hàng những vị thần cao cấp nhất của Thượng giới.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan