TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hoàng tử A Xà Thế

Hoàng tử A Xà Thế, bị Đề Bà Đạt Đa xúi dục, âm mưu sát hại vua cha là Tần Bà Ta La để chiếm ngôi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan