TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Một chồng hai vợ

Thuở quá khứ, có chàng thanh niên rất mực hiếu thảo, mặc dù là con trong một gia đình và đã đúng tuổi trưởng thành, nhưng y vẫn không chịu lập gia đình, nhứt định sống độc thân để phụng dưỡng mẹ già, vì người cha đã mất sớm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan