TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tình bạn của rái cá

Tuyết rơi liên miên nhiều ngày đêm trong tháng Giấc ngủ lớn. Một cơn bão khủng khiếp có gió cực mạnh như ngựa lồng khắp cả nước, xoá đi tất cả dấu chân của các con vật chạy bão ẩn núp vào các hang hốc.

Chuyện về tình bạn giữa Voòng và Liòng

Ngày xưa có một đôi bạn tồng một người tên là Voòng và một người tên là Liòng. Từ ngày còn bé, đôi bạn đã chơi với nhau rất thân. Lớn lên, đôi bạn học cùng một trường, cùng chung đèn, chung sách, chung giường, mọi người đều khen tình bạn thắm thiết của họ.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan