TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tình bạn của rái cá

Tuyết rơi liên miên nhiều ngày đêm trong tháng Giấc ngủ lớn. Một cơn bão khủng khiếp có gió cực mạnh như ngựa lồng khắp cả nước, xoá đi tất cả dấu chân của các con vật chạy bão ẩn núp vào các hang hốc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan