TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ibrahim và người lái buôn

Tương truyền, Ibrahim al-Mahđi vốn là người có tài kể chuyện (cứ tưởng Nàng Scheherazade mới có tài này chứ nhỉ?) và được quốc vương trọng vọng, thường hay gọi đến kể chuyện cho người. Một hôm quốc vương triệu Ibrahim al-Mahđi tới và hỏi:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan