TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông cống Quỳnh tiếp vua và sứ tàu

Cái tài ứng đáp của ông Cống Quỳnh như thế nào, tưởng phần đông những người có đọc chuyện xưa tích cũ đều biết. Chẳng những Cống Quỳnh làm cho vua quan ta thời đó phải kính phục, mà cho đến sứ Tàu cũng phải lắc đầu bái phục.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan