TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Coyote trộm lửa cho loài người

Coyote là một sinh vật vô cùng cổ xưa - ngang tuổi với những sinh vật sống đầu tiên. Coyote mang hình hài một con cáo, nhưng có thể đi lại trên hai chân, và có sự tinh ranh và trí tuệ vượt xa những con cáo thông thường.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan