TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sứ giả thần chết

Cách đây hàng ngàn vạn năm, có lần một người khổng lồ đang đi trên đường, bỗng từ đâu tới không biết, có một người lạ mặt đi ngược chiều xuất hiện và gọi:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan