TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cô hồn đền ơn

Ngày xưa, có ông bá hộ lòng dạ rất nhân từ. Ngày rằm tháng bảy, ông đốt nhang đèn bày bánh cúng, bánh cấp, mía, chuối để các cô hồn về hưởng. Cúng xong xuôi ông yên trí vô nhà nằm nghỉ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan