TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Klaus và ba đứa con trai

Ông Klaus sống ở trên đường nối giữa Werrel và Soest. Ông có ba người con trai, đứa thì mù, đứa thì liệt, còn đứa thứ ba thì trần như nhộng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan