TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con thằng mõ làm quan trạng

Thuở xưa, tại tỉnh Thái Bình có một "thằng Mõ." tên là lão Đốp. Đã nghèo lại hiếm hoi, vợ chồng lào Đốp chỉ sanh được một trai đặt tên là Bé Con.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan