TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Loài quỷ khổng lồ Troll

Loài quỷ khổng lồ Troll là một loài quỷ khổng lồ phổ biến trong thần thoại Bắc Âu. Chúng sống biệt lập trong các hang động, các vùng rừng núi hiểm trở, cách xa nơi ở của con người và thường sống chung theo từng nhóm nhỏ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan