TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chú tiểu Trúc Lâm và ba lá bùa

Ngày xưa, ở ngôi chùa trên núi nọ, có một vị hòa thượng và một chú tiểu tên là Trúc Lâm. Vì mùa đông đã đến gần nên một ngày nọ, hòa thượng gọi chú tiểu đến bảo:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan