TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sẵn lòng giúp đỡ

Chạy khắp rừng thấm mệt, anh Nai muốn nghỉ ngơi chút đỉnh. Anh nằm xuống bãi cỏ rồi nhờ Thỏ giúp đỡ:
– Chú mày làm ơn nửa giờ nữa đánh thức anh dậy nhé!

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan