TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thầy tu rởm

Xưa có một con xói rừng vừa hung ác vừa gian giảo. Một hôm nó nghe tin ở làng bên có một chú bé bị ốm liền nghĩ ra một kế ác độc để tìm cách ăn thịt thằng bé.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan