TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Phước báo hiện tiền

Ngày xưa ở xứ Hòa Na, đá số dân chúng có tín ngưỡng Phật giáo. Có vợ chồng chàng Kế Sa La cũng nhờ ảnh hưởng tinh thần ấy, mà nổi tiếng là đôi vợ chồng hiền đức, nhân nghĩa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan