TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Selkie - Người hải cẩu

Selkie (tên khác: silkie, sylkie, selchie) hay Người Selkie (Selkie Folk) có nghĩa là "Người hải cẩu" là những câu chuyện thần thoại về những sinh vật lưỡng cư kỳ lạ, sống chủ yếu ngoài đại dương có khả năng hóa thú và biến thành người.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan