TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người hành khất và con lừa

Người hành khất có một con lừa. Con lừa này là tất cả gia sản của ông nên ông rất quý nó. Nhưng thật không may con vật lại chết. Người hành khất rất buồn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan