TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần chiến tranh Argona

Nữ thần chiến tranh Argona được "sinh ra" và thờ phụng ở sông Aeron. Thực chất, vào thời tiền Celtic, Argona là tên của dòng sông Aeron, có nghĩa là "tàn sát".

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan