TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nắm tro tàn

Ngày xưa... thuở Đức Phật còn tại thế, một hôm có người mẹ ôm xác con tìm đến Đức Phật để khóc lóc và xin cứu sống cho đức con của bà vừa mới chết.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan