TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Glaucos và đàn ngựa hoang dại của mình

Sisyphus là vua của Ephyra, bị trừng phạt vì sự tự cao tự đại và sự gian dối của mình bằng cách buộc phải lăn một tảng đá lớn lên một ngọn đồi chỉ để nó lăn xuống khi gần đỉnh, lặp lại hành động này mãi mãi dưới địa ngục của thần Hades.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan