TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tiểu yêu Kobold

Kobold (Cobold) cũng nhỏ bé tương tự như một số loài tiểu yêu, phúc thần khác như Brownie, Gnome, Boggart... Kobold (thần thoại Đức) là một loài tương tự sinh sống bên cạnh con người. Tuy nhỏ bé nhưng chúng có những quyền năng phép thuật đặc biệt có thể trợ giúp cho con người trong các công việc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan