TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tứ hải Long Vương

Long Vương chính là Rồng. Rồng trong truyền thuyết Trung Hoa cho rằng rồng có đủ loại lớn nhỏ, với nhiều hình dạng khác nhau, có thể bay vọt lên trời cao hay lặn xuống biển sâu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan