TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Yên Yên La Enenra

Enenra là một youkai, yêu quái trong dân gian Nhật Bản, vốn sinh ra từ làn khói. Enenra xuất hiện từ một đống lửa đang cháy và khi xuất hiện sẽ là hình dáng con người.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan