TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đạo Hà Đại Thần Inari Okami

Thần Inari hay còn được gọi là Inari Okami, là vị thần của lúa gạo, nông nghiệp, thương nghiệp và nghề rèn, của sự phì nhiêu, gạo, trà và sake, cũng là vị thần được thờ phụng rộng rãi trên đất nước Mặt Trời mọc, từ Thần đạo tới Phật giáo.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan