TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích hoa tam giác mạch

Ngày xửa ngày xưa, khi nàng Tiên Gạo và nàng Tiên Ngô theo lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế đi gieo hạt nơi hạ giới, mày trấu, mày ngô chẳng biết làm gì bèn đổ vào khe núi. Cây ngô, cây lúa lớn lên cho hạt. Người người lấy hạt về ăn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan