TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tiên đánh cờ

Ngày xưa, có một người con trai tên là Hiếu, cha làm nghề đốn củi bị cọp tha mất, còn một mẹ già với mấy em dại, Hiếu phải ngày ngày đi vào rừng, làm lụng khó nhọc để nuôi mẹ và các em.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan